BestMusic.ro » Eurovision 2010 » Biografie Eurovision 2010

Biografie Eurovision 2010

Eurovision 2010

Eurovision 2010 Regulament Selectie Nationala

I. GENERALITATI:

1.  TVR, in calitate de Organizator, drept conferit de catre European Broadcasting Union (E.B.U.), organizeaza anual, sub forma de concurs, Selectia nationala Eurovision 2010. In anul 2010, finala europeana a concursului Eurovision se va desfasura in data de 29.05.2010, la Oslo, Norvegia. Selectia nationala Eurovision 2010 cuprinde o perioada de inscriere, o preselectie si o finala, in cadrul careia se va desemna melodia castigatoare care va reprezenta Romania la Oslo.

2. Pentru ca Romania sa se  prezinte la finala europeana Eurovision 2010 cu o piesa valoroasa si interpretata de unul dintre cei mai buni artisti romani ai momentului sau, dupa caz, de o formatie de astfel de artisti, TVR a hotarat stabilirea unei liste cu artisti interpreti, intocmita cu consultarea specialistilor in domeniu, ce va fi publicata odata cu Regulamentul pe site-ul www.tvr.ro/eurovision, pentru a putea fi utilizata de catre fiecare compozitor participant pentru a-si alege un artist/o formatie care sa interpreteze piesa compusa de acesta. Artistii/formatiile inclusi(e) in lista vor fi cei care se regasesc cel mai des in propunerile trimise de catre toti specialistii consultati, fiind eliminati insa acei artisti/formatii care, desi nominalizati, isi vor exprima refuzul de a participa la concursul Eurovision 2010.

II. PERIOADA DE INSCRIERE la selectia nationala Eurovision 2010

3. In perioada de inscriere la concurs - 09.12.2009 – 14.01.2010 (data postei)- autorii unor creatii muzicale originale, care ar putea reprezenta Romania la Eurovision 2010, sunt invitati sa trimita pe adresa TVR din Calea Dorobantilor, nr. 191, sector 1, Bucuresti, un plic inchis continand urmatoarele documente:

a)   un CD, MD sau DAT, continand varianta finala a piesei muzicale.

b) o declaratie semnata pe propria raspundere prin care autorul isi asuma responsabilitatea ca piesa inscrisa in concurs nu a fost, nici total si nici secvential, editata pe niciun suport audio sau video, nu a fost si nu va fi  difuzata pe niciun canal de radio sau televiziune public sau privat, national sau local, nu a fost adusa la cunostinta publicului in nicio reprezentatie publica (inclusiv concerte) din Romania sau din strainatate, indiferent daca a fost inregistrata sau nu oficial pe vreun suport magnetic sau digital si in nicio alta forma de comunicare publica, inainte de data preselectiei, ca este o creatie originala si nu afecteaza drepturile detinute de terti, al carui model constituie Anexa nr. 1 la prezentul Regulament; 

c) acordul scris intre autor si artistul(ii) interpret(ti) de a participa la Selectia Natio- nala Eurovision 2010, al carui model il constituie Anexa nr. 2 la prezentul Regulament; 

d) autorizarea scrisa si semnata de autor/artist ca melodia depusa la preselectie / prestatia sa artistica sa fie comunicata public, difuzata pe posturile SRTv si postata pe site-ul www.tvr.ro/eurovision, in perioada preselectiei, selectiei finale si selectiei europene, fara plata vreunei remuneratii catre titularii de drepturi si/sau interpreti, ce include si obligatiile autorului/artistului privind promovarea evenimentului, al carei model il constituie Anexa nr. 3 la prezentul Regulament;

e) textul piesei in limba in care se canta si o traducere in limba romana, ad literam, a acestuia, in cazul in care textul este intr-o limba straina;

f)  copie dupa buletinul de identitate al autorului

g) numar de telefon ;

h) dovada achitarii taxei de inscriere in concurs (copie dupa ordinul de plata). Taxa de inscriere in concurs este de 150 lei pentru fiecare piesa depusa si va fi folosita in faza finala a selectiei, pentru achitarea serviciilor prestate de firma ce asigura televotingul, facand astfel posibila accesarea gratuita, de catre telespectatori, a liniilor telefonice, in timpul televotingului. Taxa de inscriere in concurs va fi virata in contul S.R.Tv. nr. RO69RNCB0072000506070001 BCR Sector 1, cu mentiunea pe ordinul de plata "taxa de inscriere Eurovision 2010".

4. Prin inscrierea in concurs, autorul isi da acordul de principiu pentru incheierea unui contract cu SRTv prin care sa fie detaliate obligatiile de ordin editorial, artistic, organizatoric si al conduitei acestuia in relatiile cu tertii, in perioada urmatoare, precum si dreptul de difuzare a piesei in functie de punctajul obtinut si de strategia editoriala a TVR.

5. Depunerea pieselor la Registratura TVR (intrarea din strada Ermil Pangratti) se va face in intervalul orar: 8.00 a.m. – 20.00 p.m., iar expedierea prin posta trebuie realizata pana la data de 14 ianuarie 2010 (data postei).
Piesele nu pot sa depaseasca 3 minute.
Nu sunt admisi mai mult de 6 interpreti pe scena.
Juriul trebuie sa aiba in vedere ca piesele admise pentru faza urmatoare  vor trebui cantate pe negativ, care sa nu contina backing-vocals si efecte vocale computerizate; toata partea vocala va fi live.
Autorii  piesei inscrise in concurs (compozitori si textieri), trebuie sa aiba cetatenie romana sau dubla cetatenie.
Nu se admit in aceasta faza decat piesele care au fost trimise pe suport audio CD, MD sau DAT.
Autorii se vor orienta, cu precadere, spre alegerea unor interpreti/formatii din lista recomandata de TVR si postata, alaturi de prezentul Regulament, pe site-ul www.tvr.ro/eurovision, lista mentionata la pct. 2 din prezentul Regulament. In cazul in care un autor opteaza pentru un interpret/formatie care nu se regaseste pe lista recoman- data de TVR, Juriul poate solicita schimbarea interpretului/formatiei, recomandand un artist/o formatie din lista propusa de TVR. In cazul in care autorul refuza sa respecte decizia juriului, piesa va fi, in mod automat, exclusa din concurs si inlocuita cu urmatoarea piesa, clasata in urma preselectiei.

6. Plicurile care nu vor contine toate documentele solicitate nu vor fi luate in considerare la preselectie. Toate materialele din dosarul de inscriere nu sunt returnabile, indiferent daca acestea vor fi sau nu admise in etapele ulterioare ale concursului.

7. Participantii la concurs isi asuma conditia obligatorie si eliminatorie ca piesa muzicala (muzica si/sau text) sa fie originala, sa nu afecteze drepturi detinute de terti, sa nu fi fost editata pe niciun suport audio sau video si sa nu fi fost difuzata pe niciun canal de radio, televiziune sau Internet sau adusa la cunostinta publicului in orice mod, integral sau secvential, pana la data preselectiei. In cazul in care, in orice faza a concursului, vor fi depuse dovezi de catre orice tert cu privire la incalcarea de catre o piesa a conditiei obli-gatorii si eliminatorii de mai sus, respectiva piesa va fi descalificata de catre organizatori. Analizarea dovezilor (inclusiv cele de plagiat) si decizia finala apartine exclusiv TVR, in calitate de organizator al concursului. Raspunderea pentru orice acuzatii de plagiat apartine exclusiv Autorului.
8. In data de 21 ianuarie 2010, deschiderea si verificarea plicurilor trimise prin posta, pe adresa TVR din Bucuresti, Calea Dorobantilor, nr. 191, sector 1 sau depuse la registratura TVR, se vor realiza de catre o comisie de receptie si in prezenta unui notar public. Acesta va certifica existenta/neexistenta tuturor documentelor solicitate de catre organizatori, conform Regulamentului Concursului. In cazul in care plicurile nu contin toate materialele solicitate, piesa va fi automat eliminata din concurs.

III. PRESELECTIA: 

9. Preselectia se va desfasura in zilele de 25, 26 si 27 ianuarie 2010, cand va avea loc jurizarea pieselor validate de catre notar in data de 21 ianuarie 2010. Juriul, alcatuit din 15 specialisti (compozitori, interpreti, presa muzicala, profesionisti de radio si de tele-viziune) va audia piesele autorilor inscrisi in concurs in perioada de inscriere sus mentionata. Pentru asigurarea unei cat mai corecte auditii a pieselor inscrise in concurs si pentru a nu se depasi o norma zilnica de audiere a acestora, numarul pieselor poate fi repartizat pe una-doua sau maxim pe trei zile de preselectie.

10. Din numarul total de melodii inscrise la concurs, numarul pieselor selectate va fi de minim 12 si maxim 15.

11. In perioada 28 ianuarie – 5 februarie 2010, autorii care au primit recomandarea de a schimba interpretii isi vor reinregistra creatiile cu noii artisti, alesi tinand cont de recomandarea Juriului. TVR pune la dispozitia acestora, la cererea lor, studioul muzical propriu, pentru suprapunerile pe negativ ale noilor voci.

12. Incepand cu data de 6 februarie 2010, piesele vor fi postate pe site-ul www.tvr.ro/eurovision, pentru ascultarea si analizarea lor de catre toti cei interesati. Comentariile aferente vor fi postate pe sectiunea „forum”.

13. In perioada 6 - 19 februarie 2010, TVR va realiza clipurile de prezentare ale celor 12-15 piese finaliste. 

14. In perioada 20 februarie - 5 martie 2010, va avea loc promovarea pieselor preselectate, in conditii de egalitate, pe toate canalele TVR, precum si pe alte canale media, conform strategiei SRTv in acest sens.
IV. SELECTIA NATIONALA – FAZA FINALA:

15. Selectia Nationala va avea loc in data de 6 martie 2010, in aceasta faza
participand cele mai bune minim 12, respectiv, maxim 15 piese rezultate in urma preselectiei. Finala Selectiei nationale Eurovision 2010 va fi transmisa in direct de TVR, in cadrul unui show de televiziune, inclusiv pe www.tvr.ro.

16. Pentru aceasta faza, autorii-concurenti trebuie sa respecte de asemenea urmatoarele conditii impuse de EBU:
a. - concursul se desfasoara pe negativ care sa nu contina backing-vocals si efecte vocale computerizate; toata partea vocala va fi live.
b. - piesa va fi interpretata de maximum 6 persoane, limita minima de varsta fiind de 16 ani impliniti in 2010, pana la data finalei internationale.
c. - participantii la Selectia nationala Eurovision 2010 (compozitorii/textierii/ interpretii)  vor semna o declaratie pe proprie raspundere, prin care isi vor da acordul ca, in cazul castigarii selectiei nationale, sa respecte o serie de reguli impuse  de catre organizator, in perioada dintre selectia nationala si finala de la Oslo.

V. JURIZARE SI SISTEMUL DE VOTARE:

A. FAZA PRESELECTIEI:
1. JURIU:

17.1 Selectia pieselor inscrise in concurs se face de catre un Juriu de specialitate, (compozitori, muzicologi, interpreti, textieri, realizatori/producatori de divertisment radio tv, regizori muzicali radio tv), format dintr-un numar impar de membri, minim 11, atat pentru faza preselectiei, cat si pentru faza selectiei concursului.

17.2. Numirea membrilor juriului, atat pentru faza preselectiei, cat si pentru faza selectiei concursului, se va face de catre organizator (TVR). Membrii primului Juriu se pot regasi in cel de-al doilea (al selectiei nationale).

17.3. Membrii fiecarui Juriu isi asuma responsabilitatea conditiilor desfasurarii concursului si a rezolvarii eventualelor contestatii depuse de participanti, conform prezentului regulament.

17.4. Atat pentru faza preselectiei, cat si pentru faza selectiei concursului, membrii fiecarui Juriu vor alege un Presedinte de juriu; presedintele juriului va fi ales cu jumatate plus unu din voturile membrilor juriului. Presedintele juriului va supraveghea bunul mers al procesului de jurizare, inclusiv operatiunea de calculare a punctajului final, pe baza punctajelor individuale, iar la Selectia nationala va fi cel care va aduce la cunostinta publicului rezultatul final al  votului Juriului.

2. SISTEM DE VOTARE:

17.5. Dintre toate piesele inscrise in concurs, juriul va selectiona, in faza de preselectie, pentru faza selectiei nationale,  minim 12, respectiv, maxim 15 piese.

17.6. Fiecare membru al juriului va primi un buletin de vot, cuprinzand, in ordinea alfabetica a titlului melodiei, piesele inscrise in concurs.

17.7. Aprecierea pieselor se face pe baza notarii cu puncte de la 1 la 10, membrii juriului putand acorda aceeasi nota pentru mai multe melodii.

17.8. Vor fi admise pentru faza selectiei nationale 12 - 15 piese care vor obtine cel mai bun rezultat in urma jurizarii, in ordine descrescatoare. Pot fi selectate pana la 3 piese, scrise pentru acelasi interpret/formatie.

17.9. In caz de balotaj, castiga piesa care are cele mai multe note de 10. Daca si atunci se constata egalitate, se iau in calcul cele mai  multe note de 9 si tot asa, pana cand se poate face departajarea. Daca se mentine totusi egalitatea intre piesele notate, organizatorii vor decide piesa care va fi selectata.

17.10. Juriul are dreptul  de a solicita compozitorului schimbarea interpretului, in cazul in care acesta este altul decat cei din lista recomandata de  TVR. In caz de refuz, Juriul va inlocui piesa in cauza cu urmatoarea piesa clasata in urma preselectiei

17.11. Membrii juriului trebuie sa semneze atat propriile buletine de vot, cat si procesul-verbal intocmit dupa determinarea exacta, in faza preselectiei, a celor 12 - 15  melodii participante in faza selectiei nationale.

17.12. Compozitorii castigatori in faza preselectiei, care vor intra in finala, vor fi anuntati pe canalele TVR, pe site-ul TVR, cat si in presa centrala.

17.13. In cazul in care, din motive obiective, un compozitor isi retrage piesa din concurs, acest lucru este posibil printr-o cerere oficiala, semnata, depusa la Registratura TVR in timp de 24 de ore din momentul anuntarii castigatorilor. Aceasta piesa va fi inlocuita prin decizia TVR, cu urmatoarea melodie clasata de pe lista obtinuta in urma jurizarii.

17.14. Eventualele contestatii se primesc la Registratura TVR, in termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor fazei preselectiei. Solutionarea contestatiilor se va face de catre organizatori, impreuna cu Juriul. Acestia vor intocmi si vor comunica un raspuns scris pe adresa mentionata de catre contestatar. Termenul de solutionare al fiecarei contestatii este de 72 de ore de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor .

B. FAZA SELECTIEI NATIONALE:
1.JURIZARE:

17.15. In faza selectiei nationale vor participa cele mai bune minim 12, respectiv, maxim 15 piese castigatoare in urma fazei preselectiei.

17.16. Modalitatea de jurizare va fi astfel: 50 %  televot si 50% -  jurii de specialitate. In faza selectiei nationale, pentru a se asigura o reprezentativitate nationala si mai accentuata a actului de selectie, vor exista cinci jurii de specialitate: unul – la Bucuresti, alcatuit din specialisti (compozitori, muzicologi, interpreti, textieri, realizatori/producatori de divertisment radio tv, regizori muzicali radio tv), in numar impar, minim 11 (in componenta sa putand intra si invitati de peste hotare) si patru jurii zonale, in cele patru Studiouri teritoriale ale TVR: Cluj, Iasi, Timisoara si Craiova. Acestea vor fi, de asemenea, jurii de specialitate, alcatuite, fiecare, din cate 5 membri de notorietate zonala si nationala (compozitori, muzicologi, interpreti, textieri, realizatori/producatori de divertisment radio tv, regizori muzicali radio tv). Ponderea punctajului Juriului de la Bucuresti in decizia finala va fi de 25%, iar ponderea cumulata a celor 4 jurii teritoriale va reprezenta, de asemenea, 25 % din rezultatul final.

17.17. Juriile de specialitate  vor acorda puncte de la 1 la 12, astfel: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Fiecare punct se va acorda o singura data cate unei piese. Rezultatele jurizarii vor fi comunicate, atat in cazul Juriului de la Bucuresti, cat si in cazul Juriilor teritoriale, de catre Presedintele Juriului. Notele acordate pentru fiecare piesa, de catre fiecare membru al juriului, vor fi postate pe site-ul TVR.

17.18. Jurizarea se va face fara ca membrii juriilor sa stie rezultatele partiale sau finale ale televoting-ului, adica inainte de a incepe televotingul. Pentru aceasta, membrii juriilor vor avea la dispozitie minim 15 minute. Rezultatele celor 5 (4 + 1) jurii vor trebui colectate, la Bucuresti (prin e- mail sau fax) pana la inceperea Televotingului. 

17.19. Rezultatele juriilor nu vor fi facute cunoscute telespectatorilor decat la finalul timpului regulamentar aferent televotului.

17.20. La finalul aflarii rezultatului juriilor se va face un clasament intermediar, melodia clasata pe primul loc va primi 12 puncte, locul 2 - 10 puncte, locul 3 - 8 puncte, locul 4 - 7 puncte, locul 5 - 6 puncte, locul 6 - 5 puncte, locul 7 - 4 puncte, locul 8 - 3 puncte, locul 9 - 2 puncte, locul 10 - 1 punct.

2. TELEVOT:

17.21. Fiecarei piese i se va aloca un numar de telefon care se va afisa pe parcursul melodiei, in mod egal pentru toti concurentii.

17.22. Telespectatorii vor putea vota pentru una sau mai multe melodii, o singura data pentru fiecare melodie, prin telefon, din momentul in care se vor declara deschise liniile telefonice, in concret, dupa ce au fost interpretate toate cele 12-15 melodii participante in concurs.

17.23. Liniile telefonice vor putea fi accesate timp de 30 de minute.

17.24. La incheierea televotului se va crea un al doilea clasament, melodia clasata pe primul loc va primi 12 puncte, locul 2 - 10 puncte, locul 3 - 8 puncte, locul 4 - 7 puncte, locul 5 - 6 puncte, locul 6 - 5 puncte, locul 7 - 4 puncte, locul 8 - 3 puncte, locul 9 - 2 puncte, locul 10-1 punct.

17.25. Pentru transparenta, este permisa prezenta unui numar  de 3  reprezentanti ai presei in zona calculatorului in care se primesc voturile populatiei.

17.26. Castigator al  Selectiei Nationale  Eurovision 2010 - faza finala va fi desemnat compozitorul a carui piesa obtine cele mai multe puncte in urma cumularii punctajelor acordate de Jurii si in urma televotului.

17.27. In caz de balotaj, castigatorul va fi acela care a obtinut cele  mai multe puncte in urma procesului de televoting.

17.28. Pentru a asigura corectitudinea procesului de jurizare la selectia finala, SRTv va apela la serviciile unui notar public.

17.29. Compozitorul piesei castigatoare a Selectiei nationale Eurovision 2010 va primi drept premiu, din partea TVR, un autoturism SEAT IBIZA. La intrarea in posesia autoturismului, odata cu semnarea procesului-verbal de predare-primire, el se obliga la respectarea unor termene si a unor conditii impuse de TVR si continute in procesul-verbal de predare-primire

17.30. Contestatiile se primesc la registratura TVR in termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Solutionarea contestatiilor se va face de catre organizatori (TVR) si juriile de specialitate. Termenul de solutionare al fiecarei contestatii este de 72 de ore.

18. Prezentul Regulament, impreuna cu cele 3 anexe ale sale si cu lista artistilor/formatiilor recomandati(e) de TVR pentru participantii la Selectia nationala Eurovision 2010, Regulamentul international EUROVISION SONG CONTEST 2010, precum  si alte informatii despre concurs se afiseaza pe site-ul www.tvr.ro/eurovision.

19. Organizatorul isi rezerva dreptul de a aduce modificari prezentului regulament, informand participantii in timp util.