BestMusic.ro » Sheena Easton » Discografie Sheena Easton

Discografie Sheena Easton

Sheena Easton - Can t Take My Eyes off You
Can t Take My Eyes off You Lansat pe: 8.01.2002
Universal Music
Sheena Easton - Freedom
Sheena Easton - Freedom Lansat pe: 18.04.2000
MCA Records
Sheena Easton - Body and Soul
Sheena Easton - Body and Soul Lansat pe: 10.03.1997
Ariola
Sheena Easton - My Cherie
Sheena Easton - My Cherie Lansat pe: 1.01.1995
MCA Records
Sheena Easton - No Strings
Sheena Easton - No Strings Lansat pe: 1.01.1993
MCA Records
Sheena Easton - What Comes Naturally
Sheena Easton - What Comes Naturally Lansat pe: 1.01.1991
MCA Records
Sheena Easton - The Lover in Me
Sheena Easton - The Lover in Me Lansat pe: 1.01.1989
MCA Records
Sheena Easton - For Your Eyes Only
For Your Eyes Only Lansat pe: 1.01.1989
EMI
Sheena Easton - No Sound But a Heart
Sheena Easton - No Sound But a Heart Lansat pe: 1.01.1987
One Way Records
Sheena Easton - Do You
Sheena Easton - Do You Lansat pe: 1.01.1985
One Way Records
Sheena Easton - A Private Heaven
Sheena Easton - A Private Heaven Lansat pe: 1.01.1984
One Way Records
Sheena Easton - Best Kept Secret
Sheena Easton - Best Kept Secret Lansat pe: 1.01.1983
One Way Records
Sheena Easton - You Could Have Been with Me
Sheena Easton - You Could Have Been with Me Lansat pe: 1.01.1982
One Way Records
Sheena Easton - Madness Money and Music
Sheena Easton - Madness Money and Music Lansat pe: 1.01.1982
One Way Records
Sheena Easton - Take My Time
Sheena Easton - Take My Time Lansat pe: 1.01.1981
EMI
Sheena Easton - Sheena Easton
Sheena Easton - Sheena Easton Lansat pe: 1.01.1981
One Way Records

Comentarii Sheena Easton